Trener personalny, Instruktor kulturystyki, Instruktor siatkówki, TRX Coach.
Absolwent Wychowania Fizycznego na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie oraz Przygotowania Motorycznego w Grach Zespołowych na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.
W przeszłości zawodowy siatkarz. Pasję dzieli między: kolarstwo, squash oraz narciarstwo zjazdowe. W swojej pracy kładzie nacisk na technikę oraz wszechstronny rozwój podopiecznego.

rafal@omtc.pl
+48 667 936 857